Giới Thiệu

Công ty TNHH Thương Mại và Xây Hà Nam  là một trong những doanh nghiệp có kinh nghiệm trong ngành cơ khí Việt Nam. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực:

☼ Sản xuất cơ khí

☼ Tư vấn xây dựng, lắp đặt thiết bị khai thác cảng xếp dỡ hàng hóa

☼ Chế tạo và lắp dựng cần cẩu, gia công máy móc, thiết bị, phụ tùng và các phương tiện giao thông vận tải

☼ Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị

☼ Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp

☼ Xây dựng dân dụng, cầu đường, công trình thủy, san lấp mặt bằng

☼ Vận tải hàng hóa bằng đường thủy đường bộ nội địa.

Hình Ảnh

Tại công trường

Gia công chế tạo chân đế cần cẩu cảng Cửa Lò
Gia công chế tạo chân đế cần cẩu cảng Cửa Lò

Gia công giá đỡ pin mặt trời
+ Giá đỡ Pin trên mái nhà
+ Khung đỡ dưới đất

Thi công san lấp cảng Cát Lái
Thi công cảng Cát Lái

Thi công dự án Nhà Máy Điện Phú Mỹ 3
Thi công dự án Nhà Máy Điện Phú Mỹ 3

Cung cấp và lắp dựng cần cẩu: cảng Đà Nẵng
Bán và chế tạo chân đế lắp dựng 01 cần cẩu bờ giàn khung nâng container hiệu Mitsui-Paceco

Công trình thủy lợi
Cung cấp và lắp đặt cửa âu, cửa van và hệ thống điều khiển cho công trình Xây dựng Âu tàu và Trung tâm điều khiển của Âu Rạch Chanh

Sửa chữa cần cẩu cảng VICT
Sửa chữa 04 cần cẩu bờ giàn khung nâng container-VICT

Cung cấp và lắp dựng cần cẩu cảng Phú Hữu
Cung cấp và lắp đặt 03 cần cẩu bờ giàn khung nâng container QC hiệu Mitsui-Paceco

Cảng Interflour - Cái Mép -Vũng Tàu
Chế tạo cung cắp lắp đặt 01 x MacGregor Electro-Hydraulic Four-Rope Grab Crane type K2530-4 HD vả phễu

Cung cấp và lắp đặt Cần cẩu cảng Đồng Nai
Cung cấp và lắp đặt Cần cẩu MacGregor
Lắp đặt cần cẩu Liebherr

Cung cấp và lắp dựng hệ thống cần cẩu cảng Lotus
Cung cấp và lắp dựng cần cẩu: cảng Lotus

Cung cấp và lắp dựng cần cẩu cảng Khánh Hội
Cung cấp và lắp dựng cần cẩu cảng Khánh Hội

Cung cấp và lắp dựng cần cẩu cảng Sài Gòn
Cung cấp và lắp dựng cần cẩu cảng Sài Gòn